Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

fredag 2 december 2016

Rektorsbrev december Diamantens skola

Dagsläget:
-          Just nu är det god stämning på skolan och det har varit en bra hösttermin. Det som
vi fortsätter att arbetar vidare med, är att få till bättre arbetsro i några av klasserna.

Organisation:
-          Vi har tillsatt Ma/No tjänsten på Delfinens med start under vårterminen, den nya läraren heter Anna Backlund och kommer närmast från Ektorpsringen.
-          På Örnen fortsätter Jimmy Karlsson även nästa termin tillsammans med Frida Asklund.
-          Den 1/12 började Lena Makdesi-Ilias på Bläckfiskens förskoleklass och fritidshem, hon kommer närmast från Bjärbyskolan. 
-          Vi har också tillsatt fritidshemstjänsten på Rubinen med Rasmus Weistedt, han börjar den 9/1 och kommer närmast från Matteusskolan.

Nationella prov:
-          Nationella proven kommer att ske följande perioder. För åk 3 mellan V11-20 och för åk 6 är det fasta datum i hela Sverige. V45-50 Delprov A i Svenska, Matematik och Engelska, 7/2 och 9/2 Svenska, 3/4 och 5/4 Matematik och 3/5 och 5/5 Engelska. Under dessa perioder kommer vi inte att bevilja några ledigheter.

Vad är på gång i våra verksamheter:
-          Årets utvecklingsarbete är SoL som all personal är involverad i. Utbildningens syfte är att vi ska bli bättre på att arbeta med språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. Det är mycket givande och vi ser att vi ligger i framkant i det språkutvecklande arbetet.
-          Vi fortsätter med vårt arbete med synligt lärande. Vi har haft handledning av
Bo Larsson som har en central tjänst i kommunen. Han har varit med i klassrummen och observerar lärarnas undervisning och ger dem feedback. Vi har fokuserat på hur vi börjar och avslutar lektioner.
-          Vår gala till stöd för musikhjälpen är den 12/12 med start kl.17.00. Årets tema är ”Barn i krig har rätt att gå i skolan”.
-          Eftersom vi dagen före lucia har vår stora galakväll kommer vi i år att ha luciatåg bara för barn och elever på skoltid.
-          Skolavslutningen är den 21/12 och eleverna börjar kl.9.00 och slutar kl.11.00.
I år har vi ändrat på rutinerna utifrån att vi är för många elever för att kunna få plats i Tingstads kyrka. Vi kommer att ha avlutningen i Olympen och äter jullunchen dagen innan, tisdagen den 20/12.
-          Den 9/1 är det studiedag, då är skolan och fritidshemmet stängt.
-          Eleverna börjar vårterminen den 10/1.
-          På förra föräldrarådet beslutade vi att ta bort föräldrarådet och istället ha temakvällar. Den första temakvällen kommer preliminärt att vara V7.Jag vill till sist önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Olle Andersson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar