Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

tisdag 14 mars 2017

Spindeln forskar

Denna vecka lär vi oss att forska och ta reda på fakta om olika planeter i vårt solsystem. Varje skrivteam forskar om en planet och ska sedan skriva en egen faktatext om den. Idag har vi funderat över vilka böcker och texter som kan vara bra och mindre bra att läsa när en forskar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar