Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

fredag 10 juni 2022

Rektorsbrev


Diamantens skola

Brev från rektor

 

Så är läsåret 21/22 snart till ända. Ännu ett spännande år,  även med en hel det tråkigheter i området som påverkat oss alla på många olika plan. Vi får lära oss av detta och ta till oss det goda, uppslutningen och gemenskapen som ändå kännetecknar vårt område. Det är allas vår uppgift att värna om vår demokrati och allas rätt till yttrandefrihet i rättssamhället Sverige. Våra demokratiska grunder och värderingar har aldrig varit viktigare att försvara än nu.

Hur går det i skolan då? Ja, under det här läsåret har vi haft fokus på områdena svenska, svenska som andraspråk och matematik med kunskap, trygghet och ledarskap som grund. Vi ställer höga krav på våra elever och uppmärksammar varje elevs framgångar; vi vill se stolta elever som är trygga med den grund de fått för sina fortsatta studier, att lära för framtiden är vårt huvuduppdrag. Och vårt riktade arbete har gått bra, kommunens statistik visar tydligt hur fler elever på Diamantens skola når godkända resultat och att fler elever på Diamanten också når högre betyg. Ett fantastiskt jobb av era barn och Diamantens personal, mycket roligt att vara en del av det.

För att nå de resultaten har vi satsat. Satsat på utbildning till exempel, där två noggrant utvalda pedagoger gått sva-utbildning för att säkerställa rättvis bedömning och studieframgångar. Vi har också satsat hårt på vår författartävling och vårt författarbesök, som ni säkert vet var författaren Anders Sparring här vid några tillfällen; han som skrivit böckerna om familjen Knyckerts – föregående års julkalender! Anders skrev ett så fint brev till oss på skolan, här kommer ett utdrag:

”Jag hade själv väldigt roligt och är imponerad av hur ni jobbar med att läsa och skriva med barnen. Det märks ju också på nivån på de texter som hade vunnit tävlingen. Så bra jobbat.”

Vi har också glädjen att tillsammans med Frinavet, skola från Danmark, Estland, Italien och Schweiz samt universiteten i dessa länder delta i ett projekt om elevers delaktighet i skolan och undervisningen. Vi besöker och delar erfarenheter och lektionsupplägg med varandra, projektet kommer pågå -22 ut och avslutas med att samtliga deltagare kommer på studiebesök hos oss. Även här är två pedagoger utsedda att axla svenska representationen i projektet.

Vi tycker också det är viktigt att fira och göra roliga saker tillsammans. I höstas fyllde Diamantens skola 20 år och trots pandemin lyckades vi bjuda eleverna på tvårätters, ordna tipspromenad och smycka skolan så att jubileet verkligen syntes och uppmärksammades. Vårens Small Ship Race blev utomordentligt väl genomfört och vi fick dessutom celebert besök då både polis och socialtjänst deltog och hade trevligt tillsammans med oss. Vi kommer också ha haft Champions League samt diverse utflykter innan skolåret avslutas.

För att eleverna skall lyckas med sin kunskapsinhämtning krävs en hög närvaro på skolan. Det är vår fasta övertygelse att för att eleverna ska kunna utveckla sin kunskap måste de vara här; ledigheter hoppas vi att ni planerar in på skolloven – datum för lov och studiedagar finns på kommunens hemsida. Även här ser vi att närvaron ökat, och resultaten har följt efter i rätt riktning. Jag vill därför rikta ett särskilt tack till alla vårdnadshavare för att ni ser till att eleverna kommer till skolan varje dag; det hjälper era barn att få de betyg de har möjlighet att få.

Slutligen några ord särskilt riktade till våra elever i år 6:

Tro på dig själv, du klarar så mycket mer än du någonsin kan inbilla dig. Ta vara på de goda stunderna och njut av att ha kompisar och en bra skola där alla vill att du ska lyckas. Gör som du känner är bäst just för dig, gör inte alltid som alla andra gör. Skratta! Skratt och ett gott humör smittar också av sig och gör livet mycket lättare och roligare för alla. Respektera varandra. Att vara en god kompis är ett hårt arbete som du ska jobba på varje dag. Visa att du kan, vill och vågar vara den goda vän jag vet att du kan vara. Livet är på riktigt, TV och internet är inte på riktigt. Och om du misslyckas med något i skolan eller i livet; ge aldrig upp! Du har hela livet framför dig, din tur kommer.

 

Med Vänliga Hälsningar

Carita Johansson, stolt rektor på Diamantens skola.

011-15 22 93

 


 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.