Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

torsdag 21 april 2022

Information från rektor

Så jobbar Diamantens skola efter händelserna i Navestad

 

Hej,

 

Vi vill informera er vårdnadshavare om hur vår skola arbetar efter händelserna i Navestad. Vi som skola tycker det är otroligt tråkigt och sorgligt med händelserna som inträffade under påskhelgen, där blåljuspersonal utsattes för våld och skadegörelse och upplopp skedde i området. Detta är inte bara en fråga för Navestad utan en fråga för alla oss som bor i Norrköping.

 

Vi som arbetar inom skolan har ett gemensamt förhållningssätt, där vi värnar om respekt, demokrati, yttrandefrihet och allas lika värde. Vi strävar för att skolan ska vara en trygg plats för alla barn och elever. Skolan är en plats för lärande, utbildning och undervisning. Vi arbetar också för att skolan ska vara en frizon från konflikter.

 

Efter händelserna har alla mentorer haft samtal med alla elever. Vi har pratat om demokrati, om allas rättigheter och skyldigheter och hur viktig vår blåljuspersonal är och vad deras roll i samhället är. Vi har även stöd av Polisen där de är inbjudna till skolan för att delta i samtalen. Elevhälsopersonal är på plats i skolan och vi jobbar med att fånga upp elevernas frågor och funderingar.

 

Det är viktigt att vi, skolan och ni som vårdnadshavare, tar ett gemensamt vuxenansvar och fortsätter prata med barn och elever om hur viktig vår demokrati är och att våld inte är okej i någon form. Tack för att du bidrar till att skapa ett tryggt samhälle för våra barn och elever.

 

Om du har frågor kring hur skolan arbetar kring trygghet och lärande är du välkommen att kontakta rektor eller ditt barns mentor.

 

Med vänliga hälsningar,

Carita Johansson, rektor. Tel: 011 – 15 22 93

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.