Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

fredag 2 september 2022

Anteckningar från föräldramöte

Föräldramöte Lommen åk 3 31 augusti 2022Lärare 

Christine – mentor. Undervisar i matematik, musik, NO och teknik

Sofie – mentor. Undervisar i svenska, SVA, SO, musik och engelska.

Lina - speciallärare svenska och svenska som andraspråk. 

Monica - speciallärare matematik. 

Hanna - undervisar i bild och jobbar på fritidshemmet. 

Sebastian - undervisar i idrott och jobbar på fritidshemmet.

Christer - undervisar i textilslöjd och jobbar på fritidshemmet. 

Urban - undervisar i trä- och metallslöjd.  


Elevhälsan

Hanna - kurator

Lotta - skolsköterska 

Lina - speciallärare

Monica - speciallärare 

Carita - rektor 


Skoltider 

Vi påminner om att på måndagar börjar eleverna klockan 8.50 och slutar klockan 14.15. Tisdag - fredag 8.10 - 13.45. 

6 - 7 oktober: studiedagar. 

vecka 42: IUP-samtal. 

31 oktober - 4 november: höstlov

20 december: julavslutning

10 januari: vårterminen startar. 


Information

 • Sjukanmälan. IST-appen. 

 • Nötförbud gäller på hela skolan och vid utflykter.

 • Vid ledighet behöver vårdnadshavare fylla i en ledighetsansökan minst 2 veckor i förväg. Rektor beviljar max 10 dagar varje läsår. Inget ledighet beviljas under nationella proven under vårterminen. 

 • Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att ditt barn får med sig arbetsuppgifter hem vid sjukfrånvaro/ledighet så ditt barn inte kommer efter i sitt skolarbete.  

 • Om en elev har 15% frånvaro eller mer så kräver Norrköpings kommun dokumentation på anledning till frånvaro (frånvaro-ombud Hanna kurator). 

 • Kom ihåg extrakläder och inneskor. 


Idrotten 

Idrotten kommer att vara utomhus fram till vecka 44. Oavsett väder. Alla elever behöver vara ombytta och duscha efter idrottslektionerna. Alla behöver ha med sig ombyte och handduk för att då delta. 


Klassen

 • En härlig grupp med 25 elever. 10 pojkar och 15 flickor. 

 • En snäll klass med bra arbetsro. 

 • Nyfikna och vill gärna lära sig nya saker. 

 • Eleverna får mycket beröm av andra vuxna när vi till exempel varit iväg på teater eller haft andra lärare i klassen. 

 • Pågående arbete kring Värdegrund på hela skolan. Olika teman under året. Just nu jobbar vi med tema vänskap.   


Matematik

 • Huvudräkning talområde 0 - 20 alla fyra räknesätt 

 • Problemlösning

 • Uppställning

 • Nationella prov på vårterminen. Inga ledigheter beviljas under den perioden. 


Svenska

 • Fokus på läs och skriv.

 • Cirkelmodellen och genrepedagogik

 • Skrivande för hand och på dator

 • Textsamtal för att utveckla läs- och språkförståelse

 • Läsläxa och veckans ord kopplat till NO/SO

 • Kartläggningsmaterial, bedömningsstöd, nationella prov 

Se till att ni högläser varje dag!


Spelar läsning någon roll

 • Nio av tio ord vi använder har vi lärt oss från skriven text. 

 • En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000 -7000 ord. En sjuttonåring som läst och/eller lyssnat regelbundet till texter har ca 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd. 

 • En sjuttonåring som inte har läst/lyssnat till texter har endast ca 15 0000 – 17 000 ord i sitt ordförråd. Så stor är skillnaden! 

 • En vuxen behöver ett ordförråd på minst 50 000 ord för att klara sitt dagliga liv, för att hänga med i nyhetssändningar och för att kunna förstå normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet. 

 • Så visst spelar läsningen roll!


SO/NO/teknik

 • Djur och växter i närmiljön.

 • Demokrati. 

 • Geografi.

 • Kropp och hälsa. 

 • Olika material och ämnen.

 • Fältstudier i naturen. 

 • Historia. 

 • Tekniska lösningar och hur de har förändrats över tid. 


Lommens spelbibliotek 

Vi lånar ut spel varje fredag. Att spela spel tillsammans tränar språk vilket är bra för alla. Om ni har något spel hemma som inte spelas längre - skänk gärna till vårt spelbibliotek! 


Eleverna vill lära sig

 • Matematik addition, digitala klockan, uppställning, multiplikation, division

 • Svenska & svenska som andraspråk skriva, läsa, nya ord

 • Bild rita och måla en fjäril

 • No rymden, djur och insekter, kroppen

 • So geografi länder och flaggor, religion

 • Engelska ord, skriva

 • Övrigt spanska, sjukvård 


Följ Lommens blogg! 

 • Viktigt att vårdnadshavare läser veckobrevet som kommer ut varje fredag! 

 • Gå in på www.diamantenskola.blogspot.se eller sök blogg Diamanten på google. 

 • Prenumerera på Lommens inlägg så att du inte missar viktig information.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.