Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

onsdag 17 augusti 2022

Rektorsbrev 200817

              Diamantens skola

Brev från rektor

 

Jag vill hälsa alla nya och gamla elever varmt välkomna till ett nytt läsår tillsammans med oss på Diamantens skola och Fritidshem.  Coronaviruset fortsätter hålla sitt grepp om oss alla men många lättnader i restriktionerna har skett. Jag återkommer till det i slutet på detta brev.

Under även detta läsår kommer vi som verksamhet arbeta utifrån områdena kunskap, trygghet, ledarskap med föregående läsårs omfattande analysarbete och projekt som grund.  Vi vill att våra elever får en god kunskapsutveckling med sig från oss så att de kan lära för framtiden – våra analysresultat visar tydligt att vi är på rätt väg. Alla våra elever skall få möjlighet att komma in på den utbildning de önskar och få det yrke de vill – det är vårt huvuduppdrag. För att vi ska lyckas med det krävs att eleverna känner sig trygga på skolan och att vi kan erbjuda en miljö där eleverna trivs och utvecklas.

För att vi ska kunna komma dit krävs en hög närvaro på skolan. Det är vår fasta övertygelse att för att eleverna ska kunna utveckla sin kunskap måste de vara här; ledigheter hoppas vi att ni planerar in på skolloven – datum för lov och studiedagar finns på kommunens hemsida.  Övrig ledighet ansöks på ledighetsblanketten som ni hittar på ”mina sidor” på kommunens hemsida.

Under höstterminen har vi planerat för föräldramöte, i anslutning till det kommer ni bjudas in till IUP (individuell utvecklingsplanering) och planera för just ditt barns kunskapsutveckling här på skolan. Mentorer återkommer framåt med inbjudan.

Under läsåret 22/23 kommer vi ha extra fokus på Ma (matematik), SV (svenska) och SVA (svenska som andraspråk) helt enligt vårt arbete i projektet Samverkan för Bästa Skola. Vi har tagit djärva beslut om mål och ser verkligen fram emot läsåret som också blir det sista i projektet SBS. Är du nyfiken och vill veta mer så fråga gärna!

Så vill jag också passa på att hälsa våra nya kollegor välkomna:

Goran Hadziahmetovic, under utbildning till lärare i fritidshem med idrott som ämne; Monica Söderholm, speciallärare med matematik som inriktning; Thea Gundersen, mentor i förskoleklass samt Hanna Svensson, utbildad lärare i fritidshem med bild som ämne. Deras kompetens och driv passar perfekt in hos oss på Diamanten!

 

 

Information med anledning av pågående coronavirus:

·          Vi fortsätter prata med eleverna om corona och dess påverkan på vår verksamhet och hur vi alla kan bidra till minskad smitta.

·         Vi är extra noga med elevers handhygien under överinseende av skolans personal. Personal ansvarar för egen god handhygien.

·         Måltidsverksamheten ansvarar för att rutiner följs vid matbespisningen.

·         Endast planerade besök på skolan, skolan hålls låst och kontaktvägar hittas via bloggen eller anslaget vid entréer. Oplanerade besök avvisas. Detta är också ett steg i skolans säkerhetsarbete och trygg arbetsmiljö för elever och personal.

Med det sagt – nu startar vi läsåret 2022/2023!

 

Med Vänliga Hälsningar

Carita Johansson, rektor

011-15 22 93

 


 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.