Diamantens skola präglas av ett trivsamt klimat, engagerad personal och våra tre profiler. PAX är på Diamanten ett välkänt ord som visar på vår strävan att bli en skola där ingen vill slå eller reta någon. Skolan ligger i Navestad med närhet till skog och en sjö. Till enheten hör även förskola.

fredag 9 september 2022

Lommenbrev 36

Lommenbrev vecka 36 22.09.09  

Christine 0767 98 04 30 christine2.nilsson@norrkoping.se 

Sofie 0767 98 59 81 sofie.lofgren@norrkoping.s

                  

                                                                                                   

Hej!

Vi har fortsatt temat Demokrati och det är så spännande att höra elevernas tankar kring vad som är rättvist och rätt. Vi har diskuterat jämställdhet samt pengar och rättvisa. Vi fokuserar på demokratins grundtanke om allas lika värde. I matematiken har vi fortsatt att arbeta med multiplikation, problemlösning och talsystem genom historien. 

I svenska och svenska som andraspråk har vi provat att skriva en berättande text om en magisk lastbil. Eleverna hade en checklista till hjälp som är ett bra verktyg för att se att de får med alla delar som krävs för en berättande text. Fråga gärna ditt barn hemma vad som behöver finnas med i en berättande text! 


Nationella prov

I vår är det dags för nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Vi kommer under hösten att träna på alla de mål som vi siktar på att nå i åk 3. Nationella proven kommer testa elevernas kunskaper i bland annat läsförståelse och skrivkunskaper samt taluppfattning och problemlösning. Hjälp gärna ditt barn med läxor genom att lyssna, förhöra och påminna. Läxorna är saker vi jobbat med i skolan men som behöver repeteras. Läxor har vi också för att träna elevernas egna ansvar över sitt skolarbete då det är något som kommer att krävas mer och mer ju äldre de blir. 


Läs gärna veckobrevet tillsammans med era barn så de kan berätta mer om vad vi gör på dagarna på Lommen!


Idrott

Alla behöver ha med ombyte och handduk för att duscha efter idrotten, annars kommer eleverna inte få delta på lektionen. Ha gärna extra kläder som kan användas som idrottskläder, rena handdukar finns att låna av Sebbe om någon glömmer handduk. 


Läxa

Läxor i svenskan kommer även denna termin vara läsläxa och veckans ord som ges måndag och förhörs på fredagar. Vi uppmuntrar er att läsa tillsammans hemma om möjlighet finns!


I matematiken kommer eleverna att få en läxa i huvudräkning varje vecka. Den här veckan är det 4:ans multiplikationstabell. Det underlättar i matematiken när eleverna automatiserat alla fyra räknesätt inom talområde 0-20. Hjälp gärna ditt barn hemma med matematikläxan! Ofta får eleverna hem ett papper att träna läxan på. Ett papper med flera rader av träning som vi kallar “remsan”. 


Veckans ord: rösträtt, vart fjärde år, samhälle, påverka, beslut, äldre, yngre, henne, honom, lapp 


Läsläxa: Demokrati del två (måndag)


Matematik: 4:ans multiplikationstabell. Förhörs på fredag. 

0 x 4 = 0

1 x 4= 4

2 x 4 = 8

3 x 4 = 12

4 x 4 = 16

5 x 4 = 20

6 x 4 = 24

7 x 4 = 28

8 x 4 = 32

9 x 4 = 36

10 x 4 = 40 


vecka 37

måndag 8.50 - 14.15: 

tisdag 8.10-13.45: 

onsdag 8.10-13.45: Idrott utomhus. 

torsdag 8.10-13.45: Idrott utomhus. 13.50 - 14.50 Modersmål. 

fredag 8.10-13.45: Matematikläxa 4:ans multiplikationstabell. Läsläxa och veckans ord


Viktiga datum 

6 - 7 oktober: studiedagar. Skolan stängd. 

31 oktober - 4 november: höstlov. 

20 december- 9 januari jullov  


Ha en fin helg!


Christine 0767 98 04 30 christine2.nilsson@norrkoping.se 

Sofie 0767 98 59 81 sofie.lofgren@norrkoping.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.